Onze impact

Sector Education 3
Culligan Image

Een positieve invloed over de hele wereld

Van microscopische organismen tot enorme steden, water houdt ons allemaal in stand. Maar vandaag de dag wordt de wereld geconfronteerd met een nieuwe reeks uitdagingen, van klimaatverandering tot de roep om meer gelijkheid, die een wereldwijde inspanning vereisen om een betere, duurzamere wereld op te bouwen.

Bekijk de stappen die we nemen en onze visie voor morgen.
Download ons meest recente ESG-rapport  (Environmental, Social, Governance) met details over onze vooruitgang in 2022.

Culligan Image

De problemen van vandaag aanpakken

Duurzaamheid is onze prioriteit

Duurzaamheid is een uitdaging met vele facetten en voor het bouwen aan een duurzamere wereld moeten we allemaal doen wat we kunnen.

Bij Culligan geloven we dat schoner, gezonder water kan bijdragen aan het verbeteren van het leven van mensen over de hele wereld en een belangrijke drijfveer is voor het oplossen van enkele van de grootste uitdagingen die in onze toekomst liggen.

Ons doel is om alles te doen wat we kunnen op de gebieden waar we het beste in staat zijn om echt verandering teweeg te brengen. Daartoe hebben we een aantal kerndoelen ontwikkeld die aansluiten bij de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en die de focus vormen van ons werk aan een betere wereld.

Vervuiling

Wereldwijd worden er per minuut 1 miljoen plastic waterflessen voor eenmalig gebruik verbruikt.

Gezondheid

Nieuwe verontreinigingen in water veroorzaken grote problemen voor de volksgezondheid.

Wereldwijd

Wereldwijd hebben 2,2 miljard mensen geen veilig drinkwater.

Klimaat

Verwacht wordt dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen de temperatuur tegen 2100 met 3ºC zal doen stijgen.

Onze benadering van duurzaamheid

Bekijk onze vooruitgang tot nu toe en de stappen die we nemen om een nog grotere impact te maken.

#1
milieuvriendelijke en duurzame leverancier van premium drinkwater
15B
minder plastic flessen per jaar wereldwijd dankzij de producten van Culligan
1,440
flessen voor eenmalig gebruik worden jaarlijks teruggeschroefd door elke nieuwe leidingwaterkoeler
50%
vermindering van de vraag naar huishoudelijke schoonmaakproducten door het gebruik van Culligan waterontharders en oplossingen voor het hele huis
6M
huizen en 2,5 miljoen kantoren wereldwijd die ons schonere drinkwater gebruiken
72%
vermindering van de koolstofvoetafdruk door het vermijden van plastic flessen voor eenmalig gebruik bij het gebruik van flessenloze systemen