Wat wordt er bedoeld met waterhardheid?

De waterhardheid van water is een maat van concentratie van metaalionen, veelal magnesium- en calciumcarbonaat, maar ook bicarbonaten en sulfaten in het water. Het meeste drinkwater bevat calcium dat bij verhitting neerslaat als calciumcarbonaat. Die neerslag wordt ook wel kalkaanslag genoemd.

De waterhardheid wordt meestal uitgedrukt in Franse graden °F, waarbij 1 °F overeenstemt met 10mg kalksteen (CaCO3) per liter water.

 

Waterleidingbedrijven hanteren onderstaande indeling:

Hardheid                                              Waterkwaliteit

Tot 7°F                                                  Zeer zacht water

Van 7 tot 14°F                                     Zacht water

Van 14 tot 22°F                                   Middel hard water

Van 22 tot 32°F                                   Vrij hard water

Van 32 tot 54°F                                   Hard water

Meer dan 54°F                                    Zeer hard water

 

U kunt de hardheid van het water in uw streek opvragen bij uw watermaatschappij, maar wij kunnen dit ook voor u opmeten.

 

Snel geholpen