Wat is en welke problemen veroorzaakt kalkafzetting?

De kwaliteit van het water dat uit onze kranen stroomt, hangt af van de geologische bodemlagen waar het doorheen stroomt vóór het opgevangen wordt. Als het door een kalkrijke bodem sijpelt, wordt het water hard. Die hardheid wordt gemeten aan de hand van een hydrotimetrische liter (TH). Ze wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Eén Franse graad stemt overeen met 10 g kalksteen per m³. In tegenstelling tot andere onzuiverheden, is kalksteen niet met het blote oog waarneembaar. De hardheid van water is m.a.w. onzichtbaar. De gevolgen daarentegen zijn maar al te waarneembaar: kalkafzetting in de waterleidingen is daarvan het meest opvallend.

De belangrijkste problemen die door kalkafzetting veroorzaakt worden:

  • Kalkafzetting verstopt leidingen en elektrische huishoudapparaten. Hoe hoger de hardheidsgraad en hoe hoger de temperatuur van het water, hoe groter de kalkafzetting zal zijn.
  • Waterkranen raken verstopt of zelfs stuk;
  • Dichtingen verharden en gaan lekken;
  • Spoelsystemen raken verstopt en verliezen hun spoelkracht;
  • Thermostatische kranen blokkeren en raken ontregeld;
  • Vaat- en wasautomaten raken stuk of werken slechts middelmatig;
  • Warmwatertoestellen (boilers, geisers) raken onklaar. Bovendien wordt hun warmteproductie sterk verminderd door de kalkafzetting. Daardoor wordt het warm water extra duur;
  • Grotere kans op corrosie en roest, vooral bij een poreuze kalkafzetting. De oplossing voor deze problemen ten gevolge van kalkafzetting bestaat erin het water te ontharden of er polyfosfaten aan toe te voegen.
Snel geholpen